VerkLiGeHetens p e L L e s Va n s L ö s

Med böckerna om Pelle Svanslös har Gösta Knutsson kanske mer än någon annan i modern tid bidragit till att sätta Uppsala på kartan. Han var förutom författare också legendarisk radioman, flitig antinazistdebattör och dessutom den som tog den moderna frågesporten till Sverige. Gösta var en mångsysslare som lyckades åstadkomma en hel del under sitt liv. En stor del av hans gärning är faktiskt intimt sammankopplad med Stockholms nation. Vi tar det från början.


s k R i B e n t: FotoGRAF:


Alexander Rosic Sevelin Privat, Stockholms nations arkiv

östa föddes i Stockholm år 1908. Tjugo år gammal flyttade han till Uppsala för att påbörja de studier som senare skulle leda till en fil kand i nordiska språk, religionshistoria och grekiska. Väl i Uppsala var det emellertid mer än bara studierna som lockade. Gösta drogs till stadens föreningsliv och då i synnerhet till Stockholms nation. Förutom ämbetena sånganförare, bibliotekarie och krönikör hann han även med att vara förste kurator hela fyra terminer i följd. Efter åren i kuratelet fortsatte de prestigefyllda uppdragen inom Uppsalas studentvärld med ordförandeskap för studentkåren och sedan som redaktör för kårens tidning Ergo. Kontakten med Sveriges Radio inleddes år 1937, under tiden som kårordförande. Radion ville ha en rapportör i Uppsala och antog att kårens ordförande skulle vara tillräckligt insatt. Gösta accepterade i utbyte mot att även få göra ett program för barn, varpå berättelserna om Pelle Svanslös föddes. Två år senare publicerades den första boken, Pelle Svanslös på äventyr. Under tiden som redaktör för Ergo satte han en tydligt antinazistisk prägel på tidningen. Publicerandet av dikter, recensioner och debattartiklar som kritiserade nazismen var tillräckligt för att Gösta skulle bli klassad som potentiell säkerhetsrisk av säkerhetstjänsten. Den kritik han framförde lades ofta fram på ett indirekt och lite klurigt sätt. Ett tydligt exempel på det är just böckerna om Pelle Svanslös där Elake Måns får representera en kombination av Hitler och Mussolini. BöCkerna om peLLe sVansLös kan läsas som underhållande berättelser för barn eller samhällskritiska skildringar för vuxna. Vad många inte vet är att de också kan läsas som en redogörelse för livet på Stockholms nation för sjuttio år sedan. Alla karaktärer har sina förlagor i riktiga personer varav merparten varit engagerade på nationen. Verklighetens Bill var Olof Rydbeck (förste kurator 1937-38) och Gullan från Arkadien var Maj Gullbring (klubbmästarinna 1939-40), för att nämna några. Holmiensis har grävt i arkiven för att reda ut sanningen bakom berättelserna om Pelle Svanslös. Pelle själv? Det var ju Gösta, såklart.
HoLmiensis / nr 4 / apr 2011 16

G

Go to page:

Next pagePrevious page